feministsmeden-ikoner
feministsmeden-ikoner
feministsmeden-ikoner

 

SAMARBETE MED NÄTVERKET MOT GYNEKOLOGISK CANCER
 

I samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer har jag skapat armband och halsband där
alla intäkter oavkortat går till deras arbete.

 

"Vi är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap, driver på om förbättringar och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar.
Vi stödjer kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Vi vill att vården ska jobba mer aktivt med prevention. Vi vill att alla drabbade kvinnor ska få tillgång till en snabb och optimal vård, behandling och rehabilitering. Vi vill att man ska forska mer. Och vi vill att Du som kvinna ska lära dig hur Du kan skydda och sköta om dig, din kropp och ditt underliv."

 

Alla bilder är fotade av @kajalkaffe

Köp smyckena hos GYNCANCER.SE